ZELFBOUW KAVEL 
Begeleid zelfbouw proces van schetsontwerp tot uitvoering.
Ervaring:
Kopweespertrekvaart in Amsterdam
Duin in Almere
Oosterwold in Almere


WERKZAAMHEDEN PER FASE:
Schetsontwerp (SO)
Situatietekening
Plattegronden, doorsneden en gevels.
Impressie collage
Omschrijving materialen en kleuren.

Voorlopig ontwerp (VO)
Situatietekening
Plattegronden, gevels en doorsneden 1:100.
Principedetails 1:50.
Impressies 3D
Omschrijving materialen en kleuren.

Definitief ontwerp (DO)
Situatietekening
Plattegronden, gevels en doorsneden 1:100.
Details 1:10
Impressies
Omschrijving materialen en kleuren.
Bemonsteren gevelmateriaal

Omgevingsvergunning (OGV)
Aanvraag omgevingsvergunning
Voeren van overleg met gemeentelijke instanties.
Completeren tekeningen en stukken.
Verzamelen informatie adviseurs.

Aanbesteding 
Selectie aannemer
Advisering opdrachtgever inzake definitieve prijsaanbieding van aannemer
Wijzigingen in tekenwerk t.b.v. prijsvorming.

Bestek -werktekeningen 
Coördinaten situatietekening.
Plattegronden, gevels en doorsneden 1:50.
Details 1:5
Vervaardigen technische specificatie
Coördinatie externe adviseurs
Overleg Bouwteam.

Uitvoering
Bouwvergaderingen houden en verslaglegging.
Esthetische directievoering en toezicht tijdens de bouw.
Controle tekenwerk derden.
Overleg met opdrachtgever / aannemer / installateurs
Budget- en planningsbewaking.