ZELFBOUW KAVEL ARCHITECT

Begeleid zelfbouw proces van schetsontwerp tot uitvoering.
Ervaring:

Kopweespertrekvaart in Amsterdam
Duin in Almere
Oosterwold in Almere


VOORONTWERP

In beeld brengen van programma op locatie voor het snel visualiseren van ontwerp voor opdrachtgever en gemeente.

Vervaardigen Programma van Eisen.
Intekenen bestaande situatie.
Vervaardigen ontwerp in 3D: plattegronden, gevels en doorsnede.
Advies ontwerpkeuzen en materiaalkeuze.
Overzicht benodigde onderzoeken.
Concept 3D-visualisaties.
Concept materialenstaat.
Presentatie overleg ontwerp.
Eventuele kleine wijzigingen.
Principeverzoek document; indienen en communicatie.
Begroting op basis van vierkante meter.


DEFINITIEF ONTWERP [OMGEVINGSVERGUNNING]

Ontwikkelen van ontwerp met aanvullende informatie van opdrachtgever gemeente en adviseurs. 

Vervaardigen definitief ontwerp in 3D: plattegronden, gevels, doorsneden en principe details.
Vervaardigen 3D-visualisaties.
Advies ontwerpkeuzen en materiaalkeuze.
Coòˆrdinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties.
Verwerken input constructeurs en overige adviseurs.
Kleur en materialenstaat.
Oppervlakte staat.
Daglicht berekening verblijfsruimte.
Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning.
Voeren van overleg met gemeentelijke instanties t.b.v. de omgevingsvergunning.
Welstand overleg en evt. presentatie.
Begroting van bouwkosten elementen.
Presentatie overleg definitief ontwerp.


BOUWBEGELEIDING

Controleren uitvoering van ontwerp, offertes en het bijwonen van bouwvergaderingen.